Sau nhiều năm tìm hiểu về ERP, ALC Corp đã tin tưởng, quyết định lựa chọn FPT IS là đơn vị triển khai hệ thống SAP S4HANA ERP. Quyết định hiện đại hóa công tác quản trị dựa trên công nghệ giúp mở ra những cơ hội mới cho ALC Corp.

Bên cạnh những cơ hội, mô hình quản lý mới cũng đi kèm những thách thức, khó khăn ban đầu nhưng Ban giám đốc tin đây sẽ là bước chuyển mình mạnh mẽ, đánh dấu bước chuyển đổi số hóa trong công tác quản trị và vận hành của ALC Corp, định hướng phát triển bền vững, nâng cao hiệu quả cạnh tranh trên thị trường trong giai đoạn phát triển mới, và có thể vươn mình ra thị trường quốc tế.

Trong thời gian sắp tới, ALC Corp sẽ tập trung nguồn nhân lực và các điều kiện đảm bảo để đội dự án hai bên thực hiện đúng tiến độ kế hoạch mà hai bên đã thống nhất xây dựng.

Qua việc triển khai dự án ERP đã cho thấy được sự quyết tâm của Ban giám đốc cũng như toàn thể nhân viên ALC Corp, không ngừng thay đổi mỗi ngày để vượt qua giới hạn, nhằm mang đến hiệu quả trong công tác quản lý, đáp ứng nhu cầu khách hàng, góp phần xây dựng những giá trị to lớn bền vững hơn trong tương lai.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *