Cộng tác viên bán hàng

Tìm kiếm tạo mối quan hệ với khách hàng mới, thời gian làm việc linh hoạt

Mô tả công việc

Kinh nghiệm kỹ năng làm việc

Gửi CV ứng tuyển cho chúng tôi

Công việc liên quan