Nhân viên kho bãi

Toà nhà Thành Đạt, số 3 Lê Thánh Tông, Máy Tơ, Ngô Quyền

Mô tả công việc

Kinh nghiệm/ Kỹ năng chi tiết

Gửi CV ứng tuyển cho chúng tôi

Công việc liên quan