Nhân viên showroom

Có kinh nghiệm chăm sóc khách hàng

Gửi CV ứng tuyển cho chúng tôi

Công việc liên quan