Nhân viên kinh doanh

Tạo mối quan hệ với khách hàng mới, chăm sóc khách hàng và ký hợp đồng

Gửi CV ứng tuyển cho chúng tôi

Công việc liên quan